UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų trukmė ir atostogos

2021–2022 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

2022–2023 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos:

2021–2022 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2019-11-09 (į mokyklą 11-10)
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 (į mokyklą 01-10)
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18 (į mokyklą 02-21)
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 (į mokyklą 04-25)
Vasaros 2022-06-10 2022-08-31

2022–2023 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 (į mokyklą 02-20)
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 (į mokyklą 04-17)
Vasaros 2023-06-09 2023-08-31

2021–2022 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-09 (į mokyklą 11-10)
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 (į mokyklą 01-10)
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18 (į mokyklą 02-21)
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 (į mokyklą 04-25)
Vasaros 2022-06-27 2022-08-31

2022–2023 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 (į mokyklą 02-20)
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 (į mokyklą 04-17)
Vasaros 2023-06-23 2023-08-31

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

  • 2021–2022 mokslo metai
Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2021-09-01–2021-01-31 2022-02-01–2022-06-09
5–10 kl. 2022-02-01–2022-06-23
  • 2022-2023 mokslo metai
Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2022-09-01–2023-01-31 2023-02-01–2023-06-08
5–10 kl. 2023-02-01–2023-06-22
2–10 klasės
Pamoka  Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis Trečiadienis
1 8.30–9.15 8.30–9.15
2 9.30–10.15 9.30–10.15
3 10.25–11.10 10.25–11.10
4 11.25–12.10 11.25–12.10
  Klasės valandėlė 12.40–13.10
5 12.40–13.25 13.20–14.05
6 13.35–14.20 14.10–14.55
7 14.30–15.15 15.00–15.45
8 15.25–16.10
1 klasės
Pamoka  Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis Trečiadienis
1 8.30–9.05 8.30–9.05
2 9.25–10.00 9.25–10.00
3 10.20–10.55 10.20–10.55
4 11.25–12.00 11.25–12.00
  Klasės valandėlė 12.10–12.45
5 12.25–13.00 13.00–13.35