UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų trukmė ir atostogos

2023–2024 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 ugdymo savaitės), 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 ugdymo savaitės).

2024–2025 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 ugdymo savaitės), 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 ugdymo savaitės).

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos:

2023–2024 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03 (į mokyklą 11-06)
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05 (į mokyklą 01-08)
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23 (į mokyklą 02-26)
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05 (į mokyklą 04-08)
Vasaros 2024-06-10 2024-08-31

2024–2025 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2024-10-28 2024-10-31 (į mokyklą 11-04)
Žiemos (Kalėdų) 2024-12-27 2025-01-08 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2025-02-19 2025-02-21 (į mokyklą 02-24)
Pavasario (Velykų) 2025-04-22 2024-04-25 (į mokyklą 04-28)
Vasaros 2025-06-10 2025-08-31

2023–2024 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03 (į mokyklą 11-06)
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05 (į mokyklą 01-08)
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23 (į mokyklą 02-26)
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05 (į mokyklą 04-08)
Vasaros 2024-06-20 2024-08-31

2024–2025 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2024-10-28 2024-10-31 (į mokyklą 11-04)
Žiemos (Kalėdų) 2024-12-27 2025-01-08 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2025-02-19 2025-02-21 (į mokyklą 02-24)
Pavasario (Velykų) 2025-04-22 2024-04-25 (į mokyklą 04-28)
Vasaros 2024-06-25 2024-08-31

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.
2023-2024 mokslo metai

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2023-09-01–2024-01-31 2024-02-01–2024-06-07
5–10 kl. 2024-02-01–2024-06-19

2024-2025 mokslo metai

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2024-09-02–2025-01-31 2025-02-03–2025-06-09
5–10 kl. 2025-02-03–2025-06-23
2–10 klasės
Pamoka 
1 8.15–9.00 
2 9.10–9.55
3 10.05–10.50
4 11.00–11.45 
5 12.15–13.10
6 13.10–13.55
7 14.05–14.50
8 14.55–15.40
1 klasės
Pamoka 
1 8.20–8.55
2 9.10–9.45
3 10.05–10.40
4 11.20–11.55
5 12.15–12.50
6 13.10–13.45
2–4 klasės
Pamoka 
1 8.15–9.00
2 9.10–9.55
3 10.05–10.50
4 11.20–12.05
5 12.15–13.00
6 13.10–13.55